Fulltextové vyhľadávanie
hľadať
nákupný košík
0,- €

Návod na údržbu a čistenie nerezových drezov

Pre každodennú údržbu doporučujeme opláchnuť drez čistou vodou, prípadne pretrieť mäkkou stranou hubky so saponátom na umývanie riadu. Pre odstránenie škvŕn od kávy, čaju, alebo mastných škvŕn, vyčistite drez malým množstvom čistiaceho prostriedku určeného na nerezové plochy do kuchyne (napr. CIF a pod.) nie prostriedkami na čistenie kúpeľní alebo na čistenie WC. Pri čistení drezu používajte hubky iba s hladkou stranou, nie s drsnou. Nikdy nepoužívajte tzv. drôtenky.

Drezy sú určené iba k domácemu použitiu, a to iba v čistých priestoroch, nie na stavbách. Akékoľvek stavebné úpravy alebo výrobná činnosť, pri ktorej vznikajú abrazívne čiastočky (napr. prach pri rezaní, brúsení sadrokartónu, tvárnic atď.). Tieto častice môžu pôsobiť negatívne na povrch drezu a môžu na ňom vytvárať hrdzavé škvrny. Je to ale hrdza, ktorá je na povrchu drezu nie v materiáli drezu.

NEPOUŽÍVAJTE NA ČISTENIE DRSNÉ PREDMETY (drôtenky príp. drsnejšie časti hubiek)

Vždy na čistenie používajte mäkkú handričku, nikdy nie prášky či abrazívne čist. prostriedky. Drôtenky totiž zanechávajú drobné železné. čiastočky, ktoré korodujú a spôsobujú malé hnedé škvrny hrdze.Tieto škvrny odstránite prípravkami na nerezovú oceľ (napr. CM...). Nezanechávajte v dreze vlhké čistiace handričky a hubky na riad, zamedzíte tak tvorbe vodných usadenín.

Nepoužívajte na čistenie drsné predmety
NIKDY NEPOUŽÍVAJTE DREZ AKO PODLOŽKU NA KRÁJANIE POTRAVÍN! (použite kráj. dosku - drevo, plast)

Napriek tomu, že nerezová oceľ je extrémne odolný materiál a vydrží i značne nešetrné zaobchádzanie, tvrdé alebo ostré predmety ju môžu poškrabať. Aj padajúci niekoľkokilový hrniec (resp. jeho hrana) môže nerezový drez poškodiť.

Nepoužívajte drez ako podložku na krájanie potravín
NEVYLIEVAJTE HORÚCI OLEJ ANI VRIACU VODU DO ODTOKU DREZU! (odtokové sifóny sú vyrobené z plastu, extrémne teploty by ich mohli poškodiť)

HORÚCI OLEJ SA DO ODTOKU DREZU VYLIEVAŤ NESMIE !!! Ak už musíte vyliať horúcu vodu do odtoku - na zmiernenie teploty vody súbežne nechajte tiecť do odtoku aj studenú vodu. Zmiernite tak teplotný šok v odtokovej armatúre.

Nevylievajte horúci olej ani vriacu vodu do odtoku drezu
NEPOUŽÍVAJTE ODTOK DREZU K VYLIEVANIU ZBYTKOV FARIEB, MALTY, PRÍP. INÝCH CHEMIKÁLIÍ (pri prestavbe bytov, rekonštrukciách atď.)

Mohli by ste spôsobiť trvalé poškodenie povrchu nerezovej ocele.

Nepoužívajte odtok drezu k vylievaniu chemikálií
NIKDY NEPREKRÝVAJTE OTVOR NA PREPAD (handričkami, hubkami atď...)

Tento otvor slúži ako poistka, aby nedošlo k pretečeniu vody z drezu.

Neprekrývajte otvor na prepad
DBAJTE NA ČISTOTU ODTOKU

Zabudnuté časti potravín môžu upchať odtok a spôsobiť škody (okrem toho zbytky potravy uchovávať na sitku drezu je nehygienické a okrem toho môžu v kuchyni zapáchať).

Dbajte na čistotu odtoku
ODKLADACIA PLOCHA DREZU NIE JE URČENÁ NA ODKLADANIE HORÚCICH PREDMETOV

I keď je nerez odolný materiál, nie je vhodný na odkladanie horúcich hrncov. Môžu spôsobiť poškodenie povrchu drezu.

Odkladacia plocha drezu nie je určená na odkladanie horúcich predmetov
Vyberajte z našej širokej ponuky nerezových drezov:

Ako predchádzať poškodeniu drezu?

Ryhy a škrabance

Pri každodennom používaní nerezového drezu sú drobné ryhy a škrabance na povrchu drezu nevyhnutné. Hrubým zaobchádzaním však môže dôjsť k nenávratnému poškodeniu drezu. Buďte preto opatrní pri umiestňovaní akýchkoľvek predmetov do drezu, alebo na odkvapávaciu plochu. Drez čistite veľmi opatrne. Na krájanie potravín používajte vždy krájaciu dosku (tvrdený plast, sklo alebo drevo), nikdy potraviny nekrájajte priamo na dreze.

Hrdzavé škvrny alebo škvrny iného pôvodu

Nenechávajte na dreze alebo vo vaničke drezu ležať žiadne predmety, ktoré podliehajú korózii. Tieto predmety by mohli pri dlhodobejšom styku s vodou na povrchu drezu skorodovať a spôsobiť neodstraniteľné poškodenie drezu. Nenechávajte v dreze dlhšiu dobu ani potraviny, ani suroviny ktoré by mohli naleptať povrch drezu (ovocné šťavy, soli, slaná voda, ocot, horčica, majonéza a iné potraviny obsahujúce časti už hore uvedených surovín).

Podľa kvality vody sa môžu na dreze vyskytnúť farebné škvrny. Tieto škvrny sú spôsobené nečistotami v potrubí – hrdza, minerály, kúsky tehál, piesok, malta a pod. Tieto nečistoty sa najčastejšie prejavujú v ešte rozostavených objektoch, alebo v novostavbách. Z toho dôvodu drez pravidelne čistite. DÔLEŽITÉ - pred pripojením vodovodnej batérie použite rohový ventil s filtrom. Tým ochránite drez aj batériu pred uvedenými nečistotami v potrubí. Pred osadením ventilu s filtrom sa doporučuje prepláchnúť dôkladne vodovodné trubky a znečistenú vodu zachytiť do vedra nie do drezu.

Ak máme už drez znečistený od nánosov, kávy, čaju - škvrny môžeme odstrániť jemnou pastou na nerez (napr. CIF cream, alebo prostriedkom firmy CM – Buffel inox) potom drez opláchneme a vytrieme do sucha.. Vodný kameň na dreze môžete vyčistiť zriedením octu v pomere 1 diel octu a 4 diely vody. Opäť opláchnuť a utrieť do sucha.

Škvrny spôsobené chemikáliami

Ak dopustíme pôsobeniu drezu silným chemikáliám môžeme zásadne zhoršiť kvalitu drezu, príp. poškodiť povrch drezu. Základným materiálom kuchynských nerezových drezov CM Italy je nerezová oceľ AISI 304 18/10, ktorá vyrobená pre domáce použitie a preto nie je odolná voči priemyselným koncentrovaným kyselinám (napr. pre laboratória..) Zaistite, aby drez neprišiel do styku s týmito chemikáliami napr. Chlór, alebo jeho deriváty, kvapaliny na pajkovanie, rozpúšťadlá, riedidlá, kovový brúsny prach, čističe striebra, luhy, fotografické kvapaliny atď..

Bezpečnosť

Pri montáži drezu buďte opatrní aby ste sa neporanili o roh alebo hrany drezu, najlepšie, keď použijete ochranné rukavice.

Prečítajte si návod na údržbu a čistenie kuchynských drezov